Ing. Tomáš racek

Projekce dopravních staveb

Hlavní stránka :

Kontakt:

 

Sídlo: Svinošice 104, 679 22 Lipůvka

 

Kancelář: Jugoslávská 37, 613 00 Brno

 

Telefon: 545 570 871,  723 119 518

 

Email: racekt@email.cz

 

Www.tomasracek.eu

Projektujeme dopravní stavby

 

· polní cesty

 

· místní komunikace

 

· cyklostezky

 

· chodníky

 

 

 

  Reference !

Ostatní činnost:

 

- projekce pozemkových úprav

 

- podklady pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu